PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL
S MĚŘENÍM TEPLOTY

Bezkontaktní
měření teploty
s přesností 0,3 °C

Detekce roušky

Bezkontaktní
načtení dlaně

Rychlé
rozpoznání
obličeje (0,3 s)

Proface X–TD
  přístupový terminál
  měření teploty IR teploměrem
   (dosah 0,5 m, přesnost 0,3 °C)
  rozpoznání obličeje (0,3 s)
  bezkontaktní načtení dlaně
  detekce živého objektu
  detekce roušky
  alarm při zvýšené teplotě
▪  uplatnění jako plnohodnotný
   přístupový systém i po odeznění
   pandemie

VÍCE ›
Whiteboard

Video | Ukázka fungování Proface X-TD

ProFaceX TD