PRÍSTUPOVÝ TERMINÁL
S MERANÍM TEPLOTY

Bezkontaktné
meranie teploty
s presnosťou 0,3 °C

Detekcia rúška

Bezkontaktné
čítanie dlane

Rýchle
rozpoznanie
tváre (0,3 s)

Proface X–TD
  Prístupový terminál
  Meranie teploty cez IR teplomer
   (dosah 50cm, presnosť 0,3 °C)
  Rozpoznanie tváre (0,3 s)
  Bezkontaktné čítanie dlane
  Detekcia živého objektu
  Detekcia rúška
  Alarm pri zvýšenej teplote
▪  Po skončení epidémie plnohodnotný
   prístupový systém!

VIAC ›
Whiteboard

Video | Ukážka fungovania Proface X-TD

ProFaceX TD