NOVÉ UPS

zdroje nepretržitého napájania

  Výkon 650 až 3000 V A
  Vysoká prevodová efektivita až 90%
  Na dopyt rozšírenie až do 10.000 V A
  Výstup - čistý sínus vhodný pre

   servery, CCTV, zdravotnícky materiál
  Tower aj rack vyhotovenie
  Správa napájania servera/PC
   v prípade výpadku

VIAC ›
Whiteboard